Průběh skype výuky

BĚŽNÁ SKYPE HODINA

Nerada rozděluji výuku pro začátečníky, pro pokročilé apod. Každý z nás má jiné potřeby a přání. Někdo s angličtinou skutečně začíná, jiný už umí předpřítomný čas. Každý má jinou slovní zásobu. Někoho například téma oblečení vůbec nezajímá, tak se ho dotkneme jen okrajově. Zajímají Vás auta? Fajn, rozvineme slovní zásobu o autech...  Veškeré plány jsou sestavovány na míru pomocí mnoha zdrojů.

Každá hodina obsahuje gramatiku, slovní zásobu a konverzační část.

Dbám na pečlivé procvičení veškeré probírané látky, a to pomocí různých cvičení a překladů vět.

Nebudeme probírat další látku, pokud dané látce nebudete rozumět! Proto tedy nelze říci, za jak dlouho danou úroveň zvládnete. Záleží jen na Vaší píli. smiley

 

Konverzace pro mírně pokročilé — Elementary - Pre - Intermediate

Cílové skupiny: Mírně pokročilí studenti, kteří mají problémy s pohotovostí a správností ve vyjadřování a porozumění mluvenému projevu.

Obsah: Tematicky zaměřená konverzace, opakování základní gramatiky a slovní zásoby.

Cíl: Získání pohotovosti, plynulosti a gramatické správnosti v konverzaci na mírně pokročilém stupni znalosti jazyka. Zbavení se strachu mluvit. 

 

Konverzace pro středně pokročilé — Intermediate

Je určen pro studenty schopné v angličtině komunikovat, se zájmem rozšířit si slovní zásobu, osvojit si nejpoužívanější anglické fráze a dosáhnout opravdové plynulosti v mluveném projevu. Kurz obsahuje témata, jako např. cestování, restaurace a hotel, banka, přijímací pohovor do zaměstnání, obchodní angličtina, atd. 

Cílové skupiny: Středně pokročilí posluchači, kteří mají problémy s pohotovým vyjadřováním, mluví s chybami a mají problémy s porozuměním.

Obsah: Tematicky zaměřená konverzace, rozšiřování slovní zásoby, opakování gramatiky.

Cíl: Bezproblémová a pohotová konverzace na běžná a aktuální témata, mluvení bez větších chyb, rozšíření slovní zásoby.

 

 
 
 
 
TOPlist