Podmínky skype výuky

Podmínky výuky a platby:

- Klient si objedná výuku pomocí e-mailu či telefonicky (může být využit i Skype).

- Délka vyučovací hodiny je 45, 60, 90 nebo 120 minut (viz.ceník). Lekce je jen pro jednu osobu.

- Výukové hodiny se platí předem na číslo účtu, které Vám zašlu na Váš e-mail. Platba musí být uhrazena nejpozději 24 hodin před zahájením výuky.

- Zrušení výuky je možné nejpozději do 17 hodin dne předcházejícího výuce, a to buď pomocí e-mailu či sms. Výuka zrušená později než v tomto termínu je považována za odučenou a klient je povinen ji uhradit v plné výši.

- Klient zahájí výuku voláním lekrotovi. Lektor čaká na připojení klienta maximálně 15 minut, tato doba se započítává do výukového času. (Pokud dáte telefonicky vědět, je možné lekci prodloužit.)

- V případě přerušení hovoru z důvodu technického selhání, klient znovu kontaktuje lektora. Čas vyčerpaný přerušením hovoru se započítává do délky lekce.

 

 
 
 
 
TOPlist